fbpx
Hydroizolácie pre ploché strechy

Hydroizolácie pre ploché strechy

Plochá strecha:

Za plochú strechu sa považuje podľa normy strecha so sklonom α ≤ 10°. Hydroizolácia plochej strechy musí byť navrhnutá a prevedená skutočným odborníkom. Nie je možné ju realizovať svojpomocne. Taktiež nedoporučujem šetriť na cene materiálu. Lacný materiál má minimálnu hrúbku a teda aj malú životnosť.

 Jednoplášťová plochá strecha nemá vzduchovú medzeru pre odvetranie vlhkosti zo strešného plášťa. Preto musí byť navrhnutá tak, aby sa do konštrukcie nedostala vlhkosť. To znamená, že musí obsahovať kvalitnú parozábranu, položenú na železobetónovej konštrukcii, kvalitnú tepelnú izoláciu v dostatočnej hrúbke a v dvoch vrstvách a kvalitnú hydroizoláciu.

Dvojplášťová plochá strecha obsahuje pod horným plášťom vetraciu medzeru, na odvetranie vlhkosti zo strešného plášťa. 

Asfaltové nátery:

Používajú sa na opravy a rekonštrukcie už hotových asfaltových plochých striech. Životnosť týchto náterov je asi 3-5 rokov.

 

Asfaltové pásy rozdelujeme:

SBS modifikované pásy – majú dobrú odolnosť voči ohybu pri nízkych teplotách. Životnosť – 20 rokov.
APP modifikované pásy – sú pevné, nie sú však elastické. Používa sa pre vyššie sklony strechy. Životnosť – 20 rokov.
Oxidované pásy – nie sú elastické, a preto sú málo odolné voči trhlinám. Životnosť – 20 rokov.

Výhody

 • SBS pásy sú elastické
 • používajú sa v obvykle vo dvoch vrstvách, alebo v jednej, podľa sklonu a použitia materiálu
 • možnosť opravy po dlhej dobe natavením novej vrstvy 
 • znášanlivosť s EPS polystyrénom

Nevýhody

 • neznášanlivosť s mekčeným PVC
 • krátka životnosť, do 20 rokov
 • SBS pásy a oxidované pásy nie sú vhodné na strechy so sklonom nad 25°, nutnosť použiť APP pásy
 • pri vyšších teplotách mäknú – nehodia sa na pochôdzne strechy

PVC fólie:

Používajú sa ako jednovrstvové hydroizolácie plochých striech, terás a balkónov. Fólie sú buď mechanicky kotvené, alebo je možné ich priťažiť riečnym kamenivom fr. 16-32 mm, prípadne betónovou dlažbou. Pri priťažení musí byť PVC fólia oddelená separačnou geotextíliou.
Fólie sa spájajú zváraním – teplým vzduchom.
Hrúbky fólií sa bežne používajú od 1,5 mm – 2,0 mm. Pochôdzne 2,5 mm.
Životnosť – 20 rokov.

Výhody

 • aplikácie v jednej vrstve
 • lepšia priepustnosť vodných pár
 • vhodné na rekonštrukcie

Nevýhody

 • nízka životnosť 10-20 rokov podľa hrúbky a kvality materiálu
 • neznášanlivosť s polystyrénom, treba použiť separačnú vrstvu
 • nedá sa časom opravovať zváraním novej vrstvy ako u asfaltových pásoch

FPO a TPO fólie:

Tieto fólie sa vyznačujú vysokou pevnosťou, rozmerovou stálosťou. Na rozdiel od PVC fólií sú odolnejšie a dlhodobo si zachovávajú svoje vlastnosti. Aplikácia je podobná ako u PVC fólie, avšak pre vysokú tuhosť hlavne pri nízkych teplotách, je náročnejšia. Životnosť – 30 rokov.

Výhody

 • neobsahuje zmäkčovadlá
 • znáša sa s asfaltom aj s polystyrénom
 • dlhšia životnosť než u PVC

Nevýhody

 • slabý výber doplnkov
 • obtiažne zváranie 
 • zlá priepustnosť vodných pár
 • nutnosť použiť kvalitnú parozábranu
 • vyššie nároky na pokládku

Evalon fólie:

Majú dlhú životnosť a sú tepelno aj mechanicky odolné. Životnosť – 40 rokov.

Výhody

 • odolná voči UV žiareniu
 • odolná voči prerastaniu korienkov – vhodná na zelené strechy
 • znáša sa s asfaltom aj s polystyrénom
 • dlhšia životnosť než u PVC a TPO fólie

Nevýhody

 • vyššie nároky na pokládku

PIB fólie – Rhepanol:

Predstavujú najvyššiu kvalitu. Používajú sa pre mechanické kotvenie, lepenie, alebo priťaženie. Životnosť – 60 rokov.

Výhody

 • top kvalita
 • referencie staršie ako 60 rokov
 • ideálne pre novostavby aj rekonštrukcie

Nevýhody

 • pokládka vyžaduje výrobcom preškolenú firmu
 • vyššia cena za pokládku aj materiál
 • spoje sa vytvrdzujú niekoľko hodín
 • použitie PIB tmelu v časti napojenia pásov
Dispozícia rodinného domu

Dispozícia rodinného domu

Členenie podľa využitia

Dispozícia rodinného domu sa člení na obytnú a úžitkovú plochu. Obytnú plochu tvorí denná a nočná časť.

Miestnosti by mali byť navrhnuté tak, aby návšteva nemala dôvod vstupovať do nočnej časti domu. Poschodový dom je členený tak, že denná časť domu je na prízemí a nočná časť na poschodí.

Pri bungalove denná časť domu by mala byť oddelená od nočnej časti chodbou s dverami.

 

Obytná plocha

Denná časť domu:

K dennej obytnej časti patrí obývacia izba, kuchyňa nad 12m2 a jedáleň. Tieto miestnosti môžu byť funkčne aj opticky pospájané do jedného priestoru. Ďalej sem patrí pracovňa.

Nočná časť domu:

V nočnej obytnej časti sa nachádza spálňa rodičov a izby detí.

 

Úžitková plocha

K úžitkovej ploche patria ostatné miestnosti a časti domu, ako zádverie, chodba, schody, kuchyňa do 12m2, sklad potravín, kúpelňa, WC, pivničné priestory, kotolňa, práčovňa a pod.

Vstavané skrine, balkón, terasa a garáž sa do úžitkovej plochy domu nazapočítavajú, ale plochy sa uvádzajú v projekte jednotlivo.

K domu môžu prislúchať ďalšie drobné alebo jednoduché stavby ako bazén, záhradný domček a pod.

V dome môže byť vyčlenený priestor na podnikanie ako nebytový priestor, ktorý sa dá vyčleniť aj dodatočne na základe projektovej dokumentácie a žiadosti o zmenu v užívaní stavby.

Orientácia domu

Denná časť domu by mala byť orientovaná na juh, prípadne na západ, či juhozápad. Okná by mali byť opatrené žalúziami, alebo tienené iným spôsobom.

Najväčšie pasívne solárne zisky dom vykazuje pri oknách a presklených plochách orientovaných na juh a pri strešných oknách so sklonom do 30°, čo je dôležitou hodnotou pri energetickom hodnotení domu.

Nočná časť domu by mala byť orientovaná na východ, alebo na severovýchod. Je príjemné pri vstávaní, keď nám do izby svieti ranné slniečko.

Terasa by mala byť prístupná z obývacej miestnosti. Pohľad z terasy by mal byť do záhrady, alebo na nejaké iné zaujímavé miesto v okolí, ktorým sa budete môcť kochať pri kávičke, alebo dobrom vínku.

Bungalov, alebo poschodový dom

Bungalov má tú výhodu, že nemusíte prekonávať výšku a chodiť po schodoch. Nevýhodou je, že treba mať väčší pozemok. Ak chcete šetriť energiou, alebo nákladmi na zateplenie, výhodnejší je poschodový dom. Strop na prízemí, ako aj podlahu na poschodí netreba zatepľovať, použije sa iba kročajová izolácia, ktorá pohltí zvuky z chôdze.

Vlastnosti rodinného domu

Vlastnosti rodinného domu sú dané normou STN 73 4301 – Budovy na bývanie, bod 6 – Rodinné domy. 

Zádverie

Vstup do domu by mal byť riešený cez zádverie, kvôli úniku tepla v zimnom období. Zádverie by malo byť dosť veľké na to, aby návšteva zložená z viacerých ľudí mohla vstúpiť do domu naraz. Zádverie by malo obsahovať botník a vešiak na kabáty, prípadne šatníkovú skriňu. Ďalej by tu malo byť situované samostatné WC s malým umývadlom.

Vstupná chodba

Svetlá šírka vstupného priestoru bytu alebo chodby, aj po zabudovaní nábytku, musí byť minimálne 1,1m.

Obytné miestnosti

Najmenšia podlahová plocha obytnej miestnosti je 8m2.

Ak tvorí byt jediná obytná miestnosť, musí mať podlahovú plochu najmenej 16m2.

Svetlá výška obytných miestností musí byť najmenej 2,4m, odporúča sa 2,6m.

Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 2,3m, odporúča sa 2,4m.

V podkroví pri sklone strechy min. svetlá výška by mala byť 600mm, avšak plocha miestnosti sa započítava až pri svetlej výške 1,3m.

Objem miestnosti v podkroví na spanie 1 osoby musí byť aspoň 20m3 a 2 osôb 31m3.

 Kuchyňa

Ak je priestor na varenie súčasťou celkového priestoru obytnej miestnosti s plochou väčšou ako 12m2, považuje sa tento priestor za obytnú kuchyňu.

Schody

Šírka ramena hlavného schodiska nesmie byť menšia ako 900mm, podchodná výška musí byť najmenej 2,1m.

 Kúpelňa a WC

Z bezpečnostného hľadiska práčka musí byť vzdialená od vane 600mm.

Najmenšie pôdorysné rozmery WC sú:
 • pri otváraní dverí von 900mm x 1100mm
 • pri otváraní dverí do vnútra 900mm x 1500mm
 • s kombinovanou, alebo špeciálnou záchodovou misou dĺžky 640mm až 680mm:
 • pri otváraní dverí von 900mm x 1200mm
 • pri otváraní dverí do vnútra 900mm x 1550mm

Uvažujete o stavbe rodinného domu?

Uvažujete o stavbe rodinného domu?

Neviete ako začať a čo vás čaká?

Než sa rozhodnete, musíte zvážiť svoje finančné možnosti. Od toho závisí, ako budete postupovať. Buď začnete stavať na “zelenej lúke” a uvažujete nad kúpou pozemku, alebo si kúpite starší rodinný dom a postupne sa pustíte do rekonštrukcie, či prestavby.

Výber lokality

Najskôr však treba zvážiť lokalitu, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať. Aby sa nakoniec dochádzanie do práce nestalo vašou nočnou morou. Pozor na povodňové lokality, alebo lokality so zvýšeným radónom. V poslednom čase ľudia utekajú z hlučného veľkomesta do okolitých obcí, kde je možnosť bývania v lone krásnej prírody. Túžia mať vlastnú záhradku a dopestovať si vlastnú bio zeleninu a ovocie.

 

Výber vášho domu

Každý človek by mal mať už nejakú predstavu o tom, ako by mal jeho vysnívaný dom vyzerať, koľko by mal mať izieb a aké technické a technologické vybavenie. Veď dom staviate možno raz za život a budete tu chcieť aj zostať bývať. Preto by ste na jeho realizácii nemali šetriť a riskovať tým, že vaše očakávania nebudú naplnené.

Teraz sa stačí pozrieť do katalógu nejakej firmy na internete, aby ste si vybrali z veľkého množstva rôznych typov rodinných domov, ktoré pribúdajú každým rokom ako huby po daždi. Od klasických dvoj-poschodových so šikmou strechou, až po prízemné bungalovy, alebo moderné vily s garážou, či bez nej. Architekti sa doslova predháňajú novými návrhmi, aby zaujali svojho potencionálneho zákazníka.

 

Všetko už bolo vymyslené

Stačí len rozvíjať nekonečné množstvo variácií a dokonalých vizualizácií, ktoré zaujmú vaše oko. Krása však nie je všetko. Treba myslieť aj na menej viditeľnú časť domu, ktorá hovorí o rozpočte a o úspore prevádzkových nákladov. Kto na to má, ten na úsporu myslieť nemusí, môže sa nechať zlákať veľkorysým riešením od architektov zvučného mena. Môže šetriť energie kúpou nákladných technológií pre obnoviteľné zdroje energie, napr. tepelné čerpadlo, solárne či fotovoltaické panely.

Kto chce šetriť na projekte, môže si vybrať projekt z katalógu, ale pozor na to, aby sa váš dom zmestil na pozemok, alebo aby ste nekrúžili po pozemku, kým sa dostanete autom do garáže. Tiež si treba rozmyslieť, ako bude váš dom orientovaný vzhľadom k svetovým stranám. Ak máte nevhodný pozemok a dáte si katalógový dom upraviť, cena rapídne stúpne.

Nároky na projektanta

Dom by mal byť navrhnutý tak, aby nielen jeho vlastníkom prinášal radosť z bývania a dobrú klímu, ale aj takzvanú úsporu nákladov za energie. Projektant by sa mal teda vyznať okrem navrhovania dispozičného riešenia aj v stavebnej fyzike, statike a vo všetkých profesiách, aby dom navrhol čo najjednoduchšie a v súlade so všetkými nárokmi a požiadavkami. Pričom musí mať cit pre design a vkus pre vhodné zakomponovanie do okolitej zástavby. 

Len jednoduchosť riešenia zaručuje, aby stavba nebola zbytočne predražená. Každá zväčšená plocha steny pri odskokoch a výčnelkoch znamená stratu tepelnej energie navyše. Každá zvýšená výška stropu zvyšuje objem vzduchu v dome, ktorý treba vykúriť na určitú teplotu. Každý zbytočný priestor, ktorý sa málo využíva, nemá v energeticky úspornom dome opodstatnenie. 

Pri vhodnom nosnom systéme sa dá ušetriť najviac. Ale záleží na statikovi, či ovláda dobre svoje remeslo. 

 

Výber strešnej krytiny

Výber strešnej krytiny

Pri výbere strešnej krytiny sa zohľadňujú tieto vlastnosti:

⦁ tvar strechy
⦁ sklon strechy
⦁ členitosť strechy
⦁ statika pri rekonštrukciách
⦁ životnosť
⦁ architektúra, design
⦁ cena

 

Tvary strechy

Sklon strechy:

Každá krytina má výrobcom určený bezpečný sklon strechy. Je to najnižší uhol sklonu, pri ktorom je zaručená odolnosť danej krytiny voči vnikaniu dažďovej vody do strešného plášťa.

Pri nedodržaní bezpečného sklonu, je potrebné realizovať doplnkové opatrenia. Podľa sklonu strechy a zvýšených požiadaviek sa riadi aj stupeň tesnosti poistnej fólie.

Pri nižších sklonoch je potrebné používať debnenie, ako podklad pre poistnú hydroizoláciu. 

Strechy sa podľa sklonu strešných rovín rozdeľujú:

 • ploché (sklon strechy α ≤ 10°),
 • šikmé (sklon strechy 10°< α < 45°),
 • strmé (sklon strechy 45° < α < 90°).

Druhy strešnej krytiny

 • keramická
 • betónová
 • plechová
 • asfaltová
 • vlákno-cementové šablóny

Keramická strešná krytina:

Vyrába sa z tradičných materiálov ako je tehliarska hlina, ktorá sa vypaľuje a tým získava vysokú odolnosť. Pre získanie zvýšenej odolnosti proti poveternostným podmienkam má keramická strešná krytina povrchovú úpravu – engoba a glazúra.

Keramická krytina s engobou získa vzhľad s matným farebným prevedením, ktorá vďaka povrchu lepšie odoláva znečisteniu strechy prachom a následne aj machom.

Keramická krytina s glazúrou získa vzhľad s hladkým a lesklým farebným prevedením, ktorá vďaka povrchu ešte lepšie odoláva poveternostným podmienkam strechy.

Táto krytina je vysoko odolná, farebne stála, životnosť až 80 až 100 rokov.

Nevýhodou je veľká hmotnosť, zložitá manipulácia, krehkosť a vysoká cena doplnkov.

Betónová strešná krytina:

Vyrába sa z kvalitného betónu s prímesami ako sú kremičité piesky, portlandský cement a farebné pigmenty.

Táto krytina je vysoko odolná, tvarovo stála, životnosť až 50 až 80 rokov.

Nevýhodou je veľká hmotnosť, zložitá manipulácia, krehkosť a náchylnosť na machy a lišajníky.

 Najnižší sklon má krytina Bramac Max 7°.

Plechová strešná krytina:

Existuje niekoľko typov a každý z nich má rôzne vlastnosti a teda aj rôzne použitie.

Typy plechovej strešnej krytiny:

 • krytiny v tvare škridle
 • krytina falcovaná so stojatou drážkou
 • trapézové plechy

Plechová strešná krytina veľkoformátová:

Vyrába sa z kvalitnej ocele a povrchovej úpravy, ktorá býva kvalitnejšia alebo menej kvalitná, čo sa odráža aj na cene. Vyrába sa vo veľkých formátových tabuliach a design imituje strešnú škridlu.

Výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchšia montáž, možnosť využiť na nízke sklony

Nevýhodou je kratšia životnosť, farebná nestálosť, vysoké percento dopadu pri členitých strechách.

Minimálny sklon je od výrobcu Ruukki (Monterrey) – 8°

 

Plechová strešná krytina maloformátová:

Je alternatívou veľkoformátovej s menšími rozmermi.

Výhodou je nízka hmotnosť, jednoduchšia montáž, možnosť využiť na nízke sklony

Nevýhodou je kratšia životnosť, farebná nestálosť, väčšie množstvo spojov, vyššia cena oproti veľkoformátovej.

 

Plechová strešná krytina falcovaná:

Falcovaná krytina sa spája na bočných stranách plechového pásu pomocou dvojitých stojatých drážok. Strecha sa montuje za účasti klampiara.

Výhodou je nízka hmotnosť, možnosť využiť na sklony od 7°, moderný design, montáž bez perforovania plechu krytiny.

Nevýhodou je väčšia pracnosť, nutnosť realizovať debnenie a vyššia cena.

Minimálny sklon je od výrobcu Ruukki (Classic) – 6°

 

Asfaltový šindel:

Predáva sa v dvoch variantoch. Hobby šindel, ktorý je vhodný pre prístrešky, záhradné domčeky a kvalitný šindel, vhodný pre strechy rodinných domov.

Okrem nízkej váhy a jednoduchej montáže, je použiteľný na sklon 10-85°.

Za nevýhodu sa pokladá veľký difúzny odpor, preto pod debnením je potrebné vytvoriť prevetrávanú vrstvu. Má kratšiu životnosť.  Šindel sa kladie na debnenie a jednotlivé pláty sa ešte pribíjajú klincami. Pláty sa navzájom spoja a vznikne súvislá vodotesná vrstva.

 

Vláknocementová krytina:

Poznáme ju zo starých domov ako azbestocementovú krytinu (eternitovú). Po zistení škodlivosti sa azbest nahradil umelohmotnými vláknami. Z oboch strán je opatrená špeciálnou povrchovou úpravou. Vyrába sa v rôznych formátoch, šablónach a veľkostiach, a tiež vo farebných odtieňoch. Používa sa aj na fasády. 

Okrem nízkej váhy a dobrej odolnosti, je difúzne otvorená.

Za nevýhodu sa pokladá väčšia prácnosť pri pokládke, obtiažna výmena poškodených častí, ponúka málo doplnkov a nie je pochôdzna.

 

Chyby pri zatepľovaní strechy

Chyby pri zatepľovaní strechy

 

Najčastejšie chyby pri zatepľovaní šikmej strechy sú:

 

 • Nedostatočná hrúbka izolácie.
 • Nesprávny výber podstrešnej fólie.
 • Nesprávne použitie parozábrany.

 

Nešetrite na hrúbke a kvalite izolácie

V dnešnej dobe je na trhu veľa rôznych druhov izolačných materiálov od rôznych výrobcov. Preto doporučujem zamerať sa na jedného certifikovaného výrobcu a vyhľadať si izoláciu na zateplenie šikmej strechy. Potom je dôležité vyberať podľa kvality tepelnej izolácie, teda podľa hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti – lambda (λ).

Čím menšia hodnota, tým kvalitnejšia tepelná izolácia, ktorá zabezpečí menšiu hrúbku izolácie.

Dnes môžeme na trhu nájsť hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,032 – 0,035 (W/m.K), čo je bežný štandard pre úspory tepla.

Samozrejme hrúbku by mal prerátať projektant, aby spĺňala aspoň aktuálnu normalizovanú (požadovanú) hodnotu súčiniteľa prechodu tepla cez strešnú konštrukciu, podľa sklonu strechy, platnú podľa normy STN 73 0540-2. Táto norma sa od roku 2016 upravila a zdá sa, že dnes je pre zatepľovanie strechy benevolentnejšia.

Ja však doporučujem zateplenie rodinného domu kvalitnejšie, ako je aktuálna normalizovaná (požadovaná) hodnota Ur1=0,15 W/m2K, ktorá platí pre ploché a šikmé strechy ≤45° a Ur1=0,22 W/m2K, ktorá platí pre šikmé strechy so sklonom ˃45°.

 

Príklad 1 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45°:

Izolácia Knauf insulation unifit 032 (λ=0,032 [W/m.K])
hr. izolácie 240mm – medzi krokvami,
hr. 80 mm – uložená na zavesenom sadrokartónovom systéme podhľadu.
Celková hrúbka izolácie je 320 mm.
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,098 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: 2019 „cieľovú odporúčanú hodnotu“ Ur3=0,10 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

 

Príklad 2 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45° z menej kvalitnej izolácie:

Tepelná izolácia pre zateplenie strechy s hodnotou λ=0,039 [W/m.K],
hr. 260 mm (60+200mm).
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,145 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: „odporúčanú hodnotu normalizovanú“ Ur1=0,15 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

 

Príklad 3 – zateplenie so sklonom strechy ≤ 45° z kvalitnej izolácie:

Tepelná izolácia pre zateplenie strechy s hodnotou λ=0,032 [W/m.K],
hr. 220 mm (60+160mm).
Súčiniteľ prechodu tepla strešnej konštrukcie je U=0,143 W/m2K.

Takto navrhnutá izolácia spĺňa podľa normy STN 73 0540-2/Z1+Z2: „odporúčanú hodnotu normalizovanú“ Ur1=0,15 W/m2K, pre ploché a šikmé strechy so sklonom ≤ 45°.

 

Nevpustite vlhkosť do konštrukcie strechy

Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parotesnej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. Dokonca som sa stretla s tým, že parozábrana bola zabudovaná medzi tepelnými izoláciami.

Zbytočne budete investovať do kvality tepelnej izolácie, keď vzápätí umožníte vniku vlhkosti do izolácie.

Čím väčšia vlhkosť v izolácii, tým viac stráca svoje tepelno-izolačné vlastnosti.

Ďalší spôsob, akým vniká vlhkosť do konštrukcie strechy, je nesprávna aplikácia parozábrany. Niektoré stavebné firmy dostatočne neutesnia fóliu, dokonca ju perforujú elektrickými káblami. Na tieto prestupy je potrebné použiť manžety, alebo lepiace pásky pre vzduchotesné spoje, ktoré otvory dokážu utesniť. Na miesta, kde pásky nedržia, používa sa špeciálny tesniaci tmel.

Je potrebné nešetriť na kvalite materiálu, pretože kvalitný materiál má lepšie tesniace schopnosti a dlhšiu životnosť.

Vyberajte správnu fóliu

Pod strešnou krytinou musí byť umiestnená poistná hydroizolačná fólia. Jej úlohou je chrániť konštrukciu strechy pred zatečením zrážkovej vody. Sú rôzne druhy týchto fólií, viac či menej difúzne otvorené, či dokonca difúzne uzavreté.

Znamená to, že prepúšťajú viac či menej vodné pary. Používajú sa podľa sklonu strechy, podľa typu strechy a spôsobu zateplenia. Treba dať veľký pozor na zámenu  fólií, môže to strechu nenávratne poškodiť.
Pri výbere fólie je potrebné, poradiť sa s odborníkom.

Stretla som sa s klientom, ktorý pred niekoľkými rokmi vymenil strešnú krytinu za novú a nezrealizoval podstrešnú fóliu. Teraz by chcel zatepľovať strechu bez toho, aby demontoval strešnú krytinu. Také niečo však nie je možné.

Kvôli tomu, že sa neporadil s odborníkom, teraz bude platiť za prácu demontáže a spätnej montáže strešnej krytiny ešte raz.

Preto Vám doporučujem, než čokoľvek budete rekonštruovať vo Vašom rodinnom dome, najskôr sa poraďte s odborníkom. Bude vás to stáť určite oveľa menej peňazí, ako keď urobíte chybu a potom ju budete musieť opravovať.